Emotie en/of agressieregulatie

Het leven zit vol met emoties, gelukkig maar want anders zou ons leven er kleurloos uitzien. Soms lukt het niet helemaal om de minder fijne emoties te reguleren waardoor goed functioneren moeilijker worden. Op termijn kunnen dan thuis, op school, op het werk, in je huwelijk of met vriendschappen problemen ontstaan.

Problemen bij emotieregulatie spelen een belangrijke rol bij veel psychische stoornissen. Het is daarom van groot belang om emoties te herkennen, te begrijpen en te reguleren. Emotieregulatieproblemen kun je onder andere herkennen aan de volgende verschijnselen. 

  • Verlies van motivatie
  • Somberheid
  • Stemmingswisselingen
  • Drugs- en/of alcoholmisbruik
  • Agressief gedrag

Door (fysieke) emotie regulatie training (ERT) komen personen sneller bij hun emotie. Tijdens de training leren de personen hun emotie te begrijpen en op een passende manier te uiten en te controleren. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map